PERSONUPPGIFTSPOLICY

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

1. Introduktion
Denna personuppgiftspolicy gäller för dig som är gäst på Delight and Company Lau AB (org. nr 556787-2634) restaurang. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar våra gästers personuppgifter, t.ex. uppgifter som du lämnar när du bokar ett bord via vår webbplats. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Delight and Company Lau AB (org. nr 556787-2634) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@mooncake.se.

2. Personuppgifter som vi samlar in
Vilka uppgifter som vi samlar in kan variera och kan variera beroende på vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil. Vi samlar in dina uppgifter i samband med att du bokar bord, gör en fakturabetalning, besöker vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vid köp av presentkort.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:
- Namn och kontaktuppgifter (t ex e-postadress, telefonnummer, adress och andra liknande kontaktuppgifter)
- Enhets- och användningsdata
- Ålder, kön och statistik (demografiska data)
- Korrespondens med oss

3. Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och optimera och utveckla din upplevelse. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:
- Marknadsföring: Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@mooncake.se och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal. Med stöd av intresseavvägning kan vi också komma att använda direktmarknadsföring de tillfällen då vi har ett berättigat intresse av detta.
- Bordsbokningar: När du bokar bord kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja bokningen. När gästen bokar ett bord ingår parterna ett avtal vilket berättigar behandling av personuppgifter för administration och statistik.
- Beställningar: Behandling av dina personuppgifter sker med stöd av avtal för att kunna slutföra en förbeställning.
- Betalningar: För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.
- Utveckling av våra tjänster: Ta fram statistik över beställningar, webbplatsanvändning samt skicka ut enkätundersökningar i syfte att förbättra och utveckla våra tjänster.

4. Hur vi delar dina personuppgifter
Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som hanteras av tredje part, som tjänsteleverantör, användas endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.

5. Hur vi sparar dina personuppgifter
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår hantering av personuppgifter. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

6. Dina individuella rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

7. Kontakta oss
Om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@mooncake.se.